وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س)-۹۳/۱۲/۱۴

۰

مراسم وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) که به تازگی از سوریه به کاشان منتقل شده بود ، این هفته پنجشنبه مورخ ۹۳/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹ الی ۲۰  در مرکز موسسه فرهنگی شهید تورجی زاده کاشان برگزار گردید.

 

مداحان : کربلایی حسین برزی و برادر نوجوان امیرحسین ظاهری نژاد

 

یازهرا

 

*دانلود فایل های صوتی مراسم  :

 

 روضه حضرت زینب با نوای کربلایی حسین برزی، هیئت شهدای گمنام کاشان(toorajizade.ir)

زمینه در رسای مدافعان حرم با نوای کربلایی حسین برزی، هیئت شهدای گمنام کاشان(toorajizade.ir)

دکلمه قبل ازشور با نوای کربلایی حسین برزی، هیئت شهدای گمنام کاشان(toorajizade.ir)

شور دررسای سیدالشهدا(ع) و کربلا با نوای کربلایی حسین برزی، هیئت شهدای گمنام کاشان(toorajizade.ir)

 شعرخوانی پایانی دررسای حضرت زینب(س) با نوای کربلایی حسین برزی ،هیئت شهدای گمنام کاشان(toorajizade.ir)

شور پایانی دررسای شهدا با نوای برادر ظاهری نژاد، هیئت شهدای گمنام کاشان(toorajizade.ir)

شعر خوانی وداع با شهید مدافع حرم با نوای برادر ظاهری نژاد، هیئت شهدای گمنام کاشان(toorajizade.ir)

 

*آلبوم تصاویر جلسه :

جهت بازشدن تصاویر در ابعاد بزرگ، لطفا روی آنها کلیک نمائید.

 

تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه
تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه

 

تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه
تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه

 

تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه
تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه

 

تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه
تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه

 

تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه
تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه

 

تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه
تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه

 

تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه
تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه

 

تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه
تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه

 

تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه
تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه

 

تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه
تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه

 

تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه
تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه

 

تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه
تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه

 

تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه
تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه

 

تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه
تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه

 

تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه
تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه

 

تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه
تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه

 

تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه
تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه

 

تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه
تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه

 

تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه
تصاویر وداع با شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) در موسسه

 

 

.

 

.

ارسال نظر