صحنه های شکوه و عزت/ راهپیمایی روز جهانی قدس در کاشان

۰

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی شهید تورجی زاده کاشان ، بار دیگر در روز جهانی قدس، مردم همیشه در صحنه شهرستان دارالمومنین کاشان، با وجود گرمای طاقت فرسا و در روزی که دمای هوا به بالای ۴۵ درجه  رسیده بود ، از سالن شهدای بسیج، مسیر ۲ کیلومتری به سمت میدان جهاد را با دهان روزه راهپیمایی نموده، و با مشت های گره کرده انزجار و نفرت خود را از استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و اسرائیل جنایتکار ، به گوش عالمیان رساندند.

 

 

*آلبوم تصاویر مراسم :

جهت بازشدن تصاویر در ابعاد اصلی، لطفا روی آنها کلیک نمائید.

 

 

تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس
تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس

 

تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس
تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس

 

تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس
تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس

 

تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس
تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس

 

تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس
تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس

 

تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس
تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس

 

تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس
تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس

 

تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس
تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس

 

تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس
تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس

 

تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس
تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس

 

تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس
تصاویر راهپیمایی مردم کاشان در روز قدس

 

.

موضوعات :اخبار شهرستان

ارسال نظر